Het nieuwe DINOloket is nu live!

14 januari 2013
Het nieuwe DINOloket is nu live!

In aanloop naar de BRO is de vertrouwde DINOloketsite vernieuwd, de plek waar u Data en Informatie van de Nederlandse Ondergrond (DINO) kunt opvragen. In 2012 heeft u hier al previews van kunnen zien op het oude DINOloket. Ook via het nieuwe DINOloket is de data online kosteloos op te vragen. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet meer nodig.

Het nieuwe DINOloket is moderner, sneller en overzichtelijker, maar kent nog wel een aantal aandachtspunten. Zo dient u voor de modellen REGIS, DGM en GeoTop nog gebruik te maken van het oude DINOloket. In het voorjaar van 2013 worden deze modellen beschikbaar gesteld via het nieuwe DINOloket.

Tenslotte vragen wij uw medewerking en ook uw kritisch commentaar op dit nieuwe loket. Dus heeft u vragen, op- of aanmerkingen, neem dan contact met ons op.