GeoTOP: uitbreiding Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg

Sinds 22 juni 2020 is de nieuwste versie van GeoTOP uitgebreid met het modelgebied Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Deze informatie gaat tot maximaal 50 meter onder NAP; voor dit modelgebied is dat soms 80 meter diep.

Het model GeoTOP geeft informatie tot maximaal 50 meter onder NAP over de laagopbouw en grondsoort (zand, grind, klei of veen) van de ondiepe ondergrond van Nederland. Deze informatie wordt in zgn. voxels (‘3D pixels’) van 100 x 100 x 0,5 meter weergegeven. Een groot deel van Nederland wordt inmiddels door het model gedekt en daar is sinds 22 juni 2020 dus het modelgebied Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg bijgekomen.

Landsdekkend

Ondertussen is de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, gestart met onderhoud aan de twee oudste modelgebieden van GeoTOP, namelijk Zeeland en Goeree-Overflakkee. Onderhoud, maar ook nieuwbouw vergt zo’n 2 tot 3 jaar per modelgebied. Het zal waarschijnlijk nog tot 2022 duren voordat deze modelgebieden beschikbaar komen.

Vervolgens wordt in overleg met het ministerie en de stakeholders (provincies, waterschappen en gemeenten) bepaald aan welk gebied daarna wordt gewerkt. Het gaat dan enerzijds om onderhoud aan bestaande modelgebieden, en anderzijds om het toevoegen van Oost-Nederland, Drenthe, Flevoland en Zuid-Limburg. Stapsgewijs wordt het model verder uitgebreid naar landsdekkend.

De Diepte in...

U kunt de Storymap van Brabant en Limburg bekijken. Het GeoTOP model, inclusief de ondiepe ondergrond van Brabant en Limburg, kunt u bekijken via het DINOloket van de Geologische Dienst Nederland. Navigeer met behulp van de appelboor, verticale doorsneden en kaartbeelden door de ondergrond van Brabant en Limburg en andere delen van Nederland en ervaar de variatie in de samenstelling van de ondergrond. Uw reactie op DINOloket is zeer welkom. Via de Feedback-knop kunt u direct uw reactie geven.

Sinds 1 januari 2020 is GeoTOP als model opgenomen in de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De Geologische Dienst Nederland is betrokken bij de realisatie van de BRO en is tevens registratiebeheerder.

Voor vragen over GeoTOP kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. Meer over GeoTOP leest u ook op TNO.nl.