Geologische kaart op DINOloket

Op 22 december 2021 is de nieuwe Geologische kaart van Nederland beschikbaar gekomen op DINOloket. De kaart kan op het loket interactief worden bekeken en worden gedownload voor gebruik in een GIS-omgeving. De papieren versie van de kaart, inclusief geologische kaarten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland, volgt medio 2022.

De geologische kaart van Nederland laat zien uit welke afzettingen de bovenste meters van de ondergrond zijn opgebouwd. De kaart omvat heel Nederland, inclusief het Nederlands Continentaal Plat. Kaarteenheden vertegenwoordigen (combinaties van) formaties, laagpakketten en lagen. In de kustzone komen holocene pakketten gestapeld voor. Deze stapelingen zijn gedefinieerd als profieltypes, afzonderlijk gekarteerd en te herkennen aan codes met kleine letters.

De geologische kaart op DINOloket

U kunt de kaart op het loket interactief bekijken. Door de transparantie te vergroten maakt u de topografie zichtbaar zodat u zich makkelijk kan oriënteren. Verder kunt u de kaarteenheden aanklikken waarna een uitleg verschijnt met een mogelijkheid om door te klikken naar de Stratigrafische Nomenclator. Via de legenda kunt u op zoek gaan naar specifieke kaarteenheden. Tot slot is het mogelijk om de GIS-bestanden van de kaart te downloaden voor gebruik in uw eigen GIS-omgeving.

De geologische kaart op papier en als PDF

De kaart wordt momenteel geschikt gemaakt om op papier gedrukt te worden. Zodra dat is gebeurd zal de kaart ook in PDF-vorm op DINOloket verschijnen. U kunt zich hier alvast inschrijven voor de gedrukte versie van de kaart. De papieren kaart zal naast het kaartbeeld ook een uitgebreide legenda en profielen door de diepe ondergrond bevatten.

Aruba, Curaçao, Sint Maarten & Caribisch Nederland

De papieren kaart toont het hele Koninkrijk inclusief nieuwe geologische kaarten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de eilanden van Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De Caribische eilanden worden niet interactief op DINOloket weergegeven, maar zijn er wel als GIS-bestand te downloaden.

Meer informatie en vragen

Meer informatie over de Geologische kaart vindt u in de toelichting. Voor vragen over de kaart kunt contact met ons opnemen via het contactformulier.