Chemische parameters gestandaardiseerd

De naamgeving van chemische parameters binnen DINOloket, is gestandaardiseerd. De informatie van DINOloket is daarmee eenduidiger geworden. Ook sluit de naamgeving nu aan op de Basisregistratie Ondergrond.

In het verleden heeft de Geologische Dienst Nederland TNO binnen de objecten booronderzoek, grondwatersamenstelling en waterbodemonderzoek analysegegevens van chemische parameters verzameld. Deze gegevens zijn opgenomen in de database van de Geologische Dienst Nederland en worden via DINOloket beschikbaar gesteld. De gegevens zijn afkomstig van verschillende databronnen en stammen uit verschillende periodes. Hierdoor was er veel variatie in de naamgeving van de betreffende parameters. Voor de parameter ijzer werden bijvoorbeeld diverse namen en schrijfwijzen gebruikt: FE, Fe, IJzer, ijzer, IJzer (Fe).

Standaardisatie van naamgeving parameters

Afgelopen tijd heeft de Geologische Dienst Nederland ervoor gezorgd dat de verschillende naamgevingen en schrijfwijzen van chemische parameters geharmoniseerd zijn tot één naam per parameter. Hierbij is de naamgeving gehanteerd zoals die ook wordt gebruikt bij de Basisregistratie Ondergrond (BRO), SIKB en AQUO. Als de parameter niet voorkomt in een van deze domeinen, is gekozen voor een opzet die daar het best op aansluit. Deze aanpassing heeft geen impact op het formaat van uitleveren.

Het voordeel van eenduidige informatie

Dankzij de standaardisatie van chemische parameters is het voor gebruikers een stuk makkelijker om data van DINOloket te doorzoeken. Er hoeft niet meer gezocht te worden met allerlei variaties in schrijfwijze en naamgevingen. Een ander voordeel is dat historische gegevens makkelijker gemigreerd kunnen worden – mocht dat van toepassing zijn – naar de Basisregistratie Ondergrond (BRO). In de BRO zijn immers al gegevens van grondwaterkwaliteit opgenomen bij het registratieobject Grondwatersamenstellingsonderzoek (GAR).

Een lijst met de gewijzigde namen van de chemische parameters, met de oude en nieuwe schrijfwijze, is hier beschikbaar.