Bekijk de sedimentsamenstelling van de Nederlandse Noordzeebodem

De Geologische Dienst Nederland heeft voor het eerst in 20 jaar een nieuwe zeebodemsedimentkaart gemaakt, feitelijk een serie van drie sedimentkaarten met elk een eigen classificatiesysteem waarmee verschillende gebruikersgroepen worden bediend. Aan de hand van tienduizenden sedimentbeschrijvingen en korrelgrootteanalyses zijn slib-, zand- en grindgehaltes berekend voor ongeveer 20.000 puntlocaties die 58.500 km2 Nederlandse zeebodem karakteriseren. De hieruit berekende sedimentklassen zijn zo nauwkeurig mogelijk gebiedsdekkend geïnterpoleerd.

De kaarten zijn toegevoegd aan het portaal met GDN-ondergrondmodellen. Functionaliteit om gebruikte puntwaarden en de waarschijnlijkheid van voorspelde bodemtypen weer te geven, helpt gebruikers bij het nemen van goed onderbouwde beslissingen.

Leeflaag in beeld

Net als op het land vormt de bodem van de zee de laag waarin en waarop organismen leven. De nieuwe kaart kan worden gebruikt om de bodemgeschiktheid voor verschillende organismen of habitattypen te voorspellen. Dat is handig bij de implementatie van Europees beleid en voor verantwoord gebruik van de Noordzee. "Dit is een heel mooi product dat kan worden gebruikt in habitatmodellen voor benthos en vis", laat marien ecoloog Martin Baptist van Wageningen Marine Research weten. Hij leidt OR ELSE, een NWO-project dat zich richt op grootschalige zandwinning met zo min mogelijk ecologische impact. Een korte toelichting is al op het portaal beschikbaar. Later dit jaar komt er ook een uitgebreide toelichting in de vorm van een wetenschappelijk artikel.