Bekijken en aanvragen Ondergrondmodellen: Stap 1 – Zoeken en bekijken

Met deze stap navigeert u naar uw interessegebied en maakt u een keuze welk ondergrondmodel u op de kaart wenst te zien. Het geselecteerde model kunt u doorboren op een punt of doorsnijden langs een lijn. Daarnaast kunt u informatie opvragen van boormonsterprofielen die voor het maken van het model zijn gebruikt.

Inhoud functiebalk

In stap 1 zijn de volgende functies beschikbaar:

Legenda: verklaart de toegevoegde symbolen die op de kaart worden weergegeven. De legenda wordt actief als u tenminste één model heeft gekozen. Door op ‘legenda’ te klikken klapt hij in of uit.

Doorsnede: Doorsnijdt het gekozen model langs een lijn. Klikken activeert de functionaliteit voor eenmalig gebruik. Als u op een andere locatie een doorsnede wilt maken moet u eerst opnieuw op deze knop klikken.

Appelboor: Doorboort het gekozen model op een punt. Klikken activeert de functionaliteit voor eenmalig gebruik. Als u op een andere locatie de appelboor wilt gebruiken moet u eerst opnieuw op deze knop klikken.

Navigeren op de kaart


Navigeren op de kaart ondergrondmodellen

Navigeren kan op twee manieren. Deze mogelijkheden bevinden zich beide linksboven op de kaart:
  1. Gebruik makend van de zoommogelijkheden om in- en uit te zoomen (scrollen met de muis, zoombalk links op de kaart) en de kaart te verplaatsen (slepen met de muis, navigatie wiel links op de kaart).
  2. Inzoomen op een voor gedefinieerd gebied. Hiervoor dient u op het centrum van het navigatie wiel te klikken. Daarna volgt een menu waar u de keuze kan maken tussen drie typen gebieden waarop u kan inzoomen:
  1. Provincies
  2. Waterschappen
  3. Heel Nederland

Door in het dropdown menu een keuze te maken of op de knop te klikken voor Heel Nederland, zoomt het kaartbeeld in of uit naar het geselecteerde gebied. Door op ‘<<’ te klikken of naast het menu verdwijnt het menu weer.

Kies uw gegevens

In stap 1 maakt u ook de keuze voor het ondergrondmodel dat u wilt bekijken en later eventueel wilt aanvragen. Indien u een model heeft gekozen wordt de contour van het model op de kaart weergegeven, alsmede de locatie van de voor dat model gebruikte boormonsterprofielen. Beide worden opgenomen in de legenda.


Kies model in stap 1

Visualisaties van boormonsterprofielen die zijn gebruikt voor de modellen

Indien u een model gekozen heeft worden binnen de contouren van het model de voor het model gebruikte boormonsterprofielen weergegeven. Als u verder inzoomt, worden deze boormonsterprofielen actief en kunt u nadere informatie bekijken door op de locatie van een boormonsterprofiel te klikken. Er wordt een visualisatie getoond die bestaat uit een lithologische kolom en de voor het betreffende model relevante interpretaties van die lithologische kolom.

Binnen de visualisatie kunt u wisselen tussen NAP en maaiveld (MV) als referentie, en zoomen naar een specifiek diepte interval. Indien u met de muis over de verschillende visualisaties heen beweegt krijgt u nadere informatie over de specifieke laag. U kunt de visualisatie ook opslaan als figuur (pdf formaat) voor eigen gebruik.


Voorbeeld van visualisatie van een boormonsterprofiel dat gebruikt is voor DGM. Een verklaring van de verschillende kleuren wordt per laag via een mouse-over weergegeven. Voor REGIS II en GeoTOP bestaat dezelfde functionaliteit. In de toelichting is beschreven welke informatie gevisualiseerd wordt.

Visualiseer model met doorsnede

Teken een lijn op de kaart waar u het gekozen model wilt doorsnijden. De lijn wordt gevormd door te klikken met de muis: elke enkele klik wordt een (knik) punt van de doorsnede, dubbel klikken sluit de lijn af. Indien u klikt op een locatie van een boormonsterprofiel die is gebruikt voor het betreffende model wordt dit boormonsterprofiel met een zwarte cirkel op de lijn weergegeven. De boormonsterprofiel(en) worden op de doorsnede weergegeven met de locatie en de bereikte diepte van het boormonsterprofiel.


Getrokken lijn voor doorsnede. Daar waar de lijn over bestaande boormonsterprofielen gaan worden deze vet weergegeven.

Nadat u de lijn hebt afgesloten (dubbel klikken) krijgt u de vraag om de doorsnede te tekenen (‘toon doorsnede’), of de lijn te wissen (‘wis lijn’). Kiest u voor ‘wis lijn’ dan verdwijnt de getekende lijn van de kaart. Kiest u voor ‘toon doorsnede’ dan wordt ter plaatse van de door u getrokken lijn een doorsnede door het door u gekozen model getoond. Het maken van de doorsnede kan enige tijd duren, afhankelijk van de lengte van de getekende lijn. U kunt de diepte tot waar de doorsnede wordt getekend aanpassen.


Voorbeeld van visualisatie model doorsnede voor DGM. Nadere informatie per laag komt beschikbaar als mouse-over.

Vanuit de doorsnede kunt u met de mouse-over per model laag detailinformatie opvragen over de kenmerken van de betreffende formatie (link naar de nomenclator) of een nieuwe visualisatie laten maken met het ruimtelijk verloop van de top, basis of dikte (ook het genereren van deze visualisatie kan enige tijd duren). Sluiten van de visualisatie brengt u terug bij de visualisatie van de doorsnede, waar u van een andere laag detailinformatie kunt opvragen. Als u ook de doorsnede sluit bent u weer terug op de kaart, waar u een nieuwe doorsnede kunt maken.

Bij de doorsnede van GeoTOP kunt u aanvullend kiezen welke parameter in de doorsnede wordt weergegeven.

Visualiseer model met appelboor

Klik met de muis op een willekeurige plaats binnen het dekkingsgebied van het model er wordt een visualisatie gemaakt van het model op dat punt.


Voorbeeld van modelvisualisatie voor DGM. Nadere informatie per laag komt beschikbaar als mouse-over

Bij deze visualisatie kunt u ook wisselen tussen NAP en maaiveld als referentieniveau, en wordt in de mouse-over detailinformatie getoond over de verschillende lagen. Een link naar de nomenclator geeft u toegang tot de volledige beschrijving van de betreffende geologische formatie.

Naar volgende stap

Heeft u uw interessegebied gevonden en wilt u de beschikbare model gegevens aanvragen? Klik dan op de functieknop ‘VOLGENDE >>’, rechts in de knoppenbalk voor het volgende scherm. Als u een ander gebied wil kiezen dan kan dat met de navigatiemogelijkheden in deze stap.