Holset Formation

Code
NUHS
Status
Formal (Bakker & Kisters 2003).
Lithological description

Fine leached sand, cemented sand (sandstone).

Depositional setting

Terrestrial (erosion relicts originating from Breda, Veldhoven, Rupel and Tongeren Formations).

Definition of lower boundary

Sharp contact with eluvial flint-bearing sandy silt (Heijenrath Formation).

Definition of upper boundary

Commonly exposed at the surface.

Thickness indication
Variable, most blocks have a diameter between 0.5 and 1.5 m.
Geographical distribution
Regional correlation
North Sea: not present; UK: not present; GER: blocks known as Findlingquartzite (Walter 2015); BEL: blocks known as Steen van Holset (Dusar et al. 2009).
Age
Source material originates from Paleogene to Miocene units.
Holostratotype
Comments:
Sandstone blocks in the Vijlen Forest.
Origin of name
Named after the village of Holset, in the southeasternmost Netherlands.
Previous name(s)
Holset Sands; Holset Deposits (Kuyl 1980).
Reviewed by (date)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
References
Bakker, M.A.J., Kisters, P.J.M. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Dusar, M., Dreesen, R. & De Naeyer, A. 2009. Natuursteen in Vlaanderen, versteend verleden. Kluwer Renovatie en Restauratie, Mechelen, 562 pp.
Kuyl, O.S. 1980. Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Heerlen (62W oostelijke helft, 62O westelijke helft). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Walter, R. 2015. Aachener Naturwerksteine. Ein Stadtführer, GEV, Eupen, 207 pp.
Cite as
TNO-GDN ([YEAR]). Holset Formation. In: Stratigraphic Nomenclature of the Netherlands, TNO – Geological Survey of the Netherlands. Accessed on [DATE] from https://www.dinoloket.nl/en/stratigraphic-nomenclature/holset-formation.