Downloads project H3O – De Kempen

In het kader van dit project is een grensoverschrijdend, up-to-date, driedimensionaal geologisch en hydrogeologisch model van het grensgebied van Midden-Brabant en De Kempen gemaakt. Hier kunt u de resultaten van dit project downloaden. Deze resultaten bestaan uit het eindrapport en de digitale datasets van beide modellen (in het Nederlandse RD-coördinatenstelsel en NAP-referentieniveau). Beide modellen zijn op de website van de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) ook beschikbaar in het Belgische Lambert-coördinaatstelsel en TAW-referentieniveau. Daarnaast kunt u op deze pagina het programma en de voor publicatie vrijgegeven presentaties downloaden van de op 16 november 2017 in het Gemeentehuis te Eindhoven gehouden eindpresentatie van het project.

Eindrapport

Datasets

Eindpresentatie 16 november 2017