Overige

Hoe kan ik gegevens aanleveren?

DINOloket verstrekt gegevens uit de database van DINO en uit de BRO (Basisregistratie Ondergrond). Hieronder vindt u per gegevenstype de procedure en eisen voor het aanleveren van gegevens.

Voor procedures en eisen die niet online beschikbaar zijn, kunt u contact opnemen met de Servicedesk: info@dinoloket.nl

Waar vind ik de Brak-zout kaart?

De kaart van het Brak-zout grensvlak is beschikbaar op Grondwatertools.nl.

Waar vind ik de isohypsenkaart?

De isohypsenkaart vindt u op Grondwatertools.nl.