Ondergrondmodellen

Waar vind ik informatie over de toepassing en betrouwbaarheid van de modellen?

Zodra op de homepagina van DINOloket is gekozen voor 'Ondergrondmodellen' (groene blok) verschijnt ook de tab 'Toelichting' waar u informatie vindt over de verschillende modellen.

Zijn de gegevens uit een oud model nog beschikbaar?

Zodra er een nieuwe oplevering is van een van onze modellen, dan wordt de meest actuele versie van dat model gebruikt op DINOloket. Wilt u echter gegevens van een van de modellen uit een oudere versie opvragen? Dat kan. Mailt u dan uw verzoek naar onze Servicedesk: info@dinoloket.nl.

Waarom krijg ik meer modelbestanden uitgeleverd als ik een deel van een provincie of waterschap selecteer?

ArcGIS-bestanden van DGM en REGIS II kunnen alleen uitgeleverd worden als zipbestand van een volledige provincie of waterschap. U ontvangt de provincies of waterschappen die worden geraakt door het door u geselecteerde gebied. Voor GeoTOP en DGMdiep geldt dat altijd de ArcGIS-bestanden van het hele dekkingsgebied worden uitgeleverd, ongeacht het geselecteerde gebied. Voor de SubsurfaceViewer-bestanden wordt voor DGMdiep ook het gehele dekkingsgebied uitgeleverd, maar geldt voor de overige modellen (DGM, REGIS II en GeoTOP) dat de kaartbladen worden uitgeleverd die worden geraakt door het door u geselecteerde gebied.

Waar kan ik dwarsdoorsnedes door de modellen maken?

Dwarsdoorsnedes door de modellen kunnen in de module Ondergrondmodellen gemaakt worden.

Waar vind ik de boormonsterprofielen van DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP?

De boormonsterprofielen die zijn gebruikt bij de constructie van DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP kunnen bekeken en aangevraagd worden in de module Ondergrondmodellen.

Waar vind ik de modellen?

De actuele versies van de ondergrondmodellen DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP zijn beschikbaar op het DINOloket.
De modellen kunnen bekeken en opgevraagd worden in de module Ondergrondmodellen. In de Toelichting staat een korte uitleg over de modellen en de op het DINOloket getoonde visualisaties. Andere modellen (zoals NL3D) en uit de modellen afgeleide producten zijn beschikbaar via Grondwatertools.nl.