Formatie van Holset

Beschrijver M.A.J. Bakker & P.J.M. Kisters (download pdf)
Laatst bijgewerkt Maart 2003
Naam Holset
Rang Formatie
Naam van de moedereenheid Boven Noordzee
Rang van de moedereenheid Groep
Code HS
Oorsprong Naam De eenheid wordt nieuw ingevoerd.

Beschrijving lithologische kenmerken

Algemeen
  • Fijne zanden, verkitte zandstenen en erosieresten.
Dominant
  • Fijne zanden, zandsteenverkittingen.
Ondergeschikt Niet van toepassing.
Sporadisch Niet van toepassing.

Definitie en aard van de grenzen

Ondergrens Scherpe grens met eluviale afzettingen van de Formatie van Heijenrath (vuursteeneluvium).
Bovengrens De formatie ligt aan het maaiveld.

Overige kenmerken

Kenmerkende eigenschappen De zandsteenblokken zijn waarschijnlijk verkit met silicagel. Er zijn geen fossielen aangetroffen in het zand.
Regionale lithologische verschillen Niet van toepassing.
Dikte De gemiddelde omvang van de zandsteenblokken bedraag 1 tot 1,5 m.

Typelocatie(s)

Holostratotype De zandsteenblokken in het Vijlenerbos.

Geografische verbreiding

De Formatie van Holset komt voor in Zuid-Limburg, ten zuiden van de "gebergterand" (de zuidelijke grens van de Plio- en Pleistocene rivierterrasafzettingen van de Maas) en op het "Eiland van Ubachsberg" (Kuyl, 1980).

Geografische verbreiding van de Formatie van Holseth
Geografische verbreiding van de Formatie van Holseth (open in pdf)

Genese voor zover relevant voor de faciƫsinterpretatie

Het betreft terrestische erosierelicten en verkitte zandstenen die kunnen stammen uit de formaties van Breda, Veldhoven, Rupel en Tongeren. De precieze oorspronkelijke formatie is echter niet te achterhalen.

Samenhang met andere lithostratigrafische eenheden

Relatie tot andere eenheden Om dat de oorspronkelijk formatie niet kan worden achterhaald wordt de eenheid als afzonderlijke formatie ingevoerd in de categorie “eolische, periglaciale, lokale afzettingen en sedentaten".
Mogelijke verwarring met andere eenheden Niet van toepassing.

Relatie tot eerder beschreven eenheden

Naam van de eerder beschreven eenheden Niet van toepassing.
Oorspronkelijke literatuurverwijzing In Kuyl (1980) worden de Afzettingen van Holset (ook Zanden van Holset) gedefinieerd en gekarteerd als pre-Kwartaire afzettingen van complexe oorsprong (uitgeloogd zand).

Ouderdom

Het oorspronkelijke materiaal heeft een Tertiaire ouderdom (Mioceen tot Oligoceen).

Literatuur

Kuyl, O.S., 1980. Toelichtingen bij de Geologische Kaart van Nederland 1:50.000. Blad Heerlen (62W/62O). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.

Rijks Geologische Dienst (1988). Geologische Kaart Zuid-Limburg en omgeving 1:50.000. Oppervlaktekaart. Rijks Geologische Dienst, Haarlem.Verwijzen naar de Nomenclator:
[Auteurs], [Jaartal]. [Naam van de stratigrafische eenheid]. In: Lithostratigrafische Nomenclator van de Ondiepe Ondergrond. Retrieved [Datum] from [Url].