Waarom krijg ik meer modelbestanden uitgeleverd als ik een deel van een provincie of waterschap selecteer?

Question

Waarom krijg ik meer modelbestanden uitgeleverd als ik een deel van een provincie of waterschap selecteer?

ArcGIS-bestanden van DGM en REGIS II kunnen alleen uitgeleverd worden als zipbestand van een volledige provincie of waterschap. U ontvangt de provincies of waterschappen die worden geraakt door het door u geselecteerde gebied. Voor GeoTOP en DGMdiep geldt dat altijd de ArcGIS-bestanden van het hele dekkingsgebied worden uitgeleverd, ongeacht het geselecteerde gebied. Voor de SubsurfaceViewer-bestanden wordt voor DGMdiep ook het gehele dekkingsgebied uitgeleverd, maar geldt voor de overige modellen (DGM, REGIS II en GeoTOP) dat de kaartbladen worden uitgeleverd die worden geraakt door het door u geselecteerde gebied.