Waar kan ik dwarsdoorsnedes door de modellen maken?

Question

Waar kan ik dwarsdoorsnedes door de modellen maken?

Dwarsdoorsnedes door de modellen kunnen in de module Ondergrondmodellen gemaakt worden.