Bekijken en aanvragen Ondergrondmodellen: Stap 2 – Selecteren

In deze stap maakt u een selectie van de gegevens die u wilt aanvragen door een gebied op de kaart te tekenen met behulp van de opties in het menu ‘Selecteer uw gegevens’. Vervolgens kunt u de geselecteerde gegevens in tabelvorm bekijken met de knop ‘Toon selectielijst’. u kunt via deze selectielijst uw selectie nog aanpassen.

Selecteer uw gegevens

U selecteert de gegevens die u wilt aanvragen door te klikken op de knop ‘Selecteer uw gegevens’, rechtsboven in het kaartscherm. De modellen worden geleverd per provincie of waterschap (ArcGIS bestanden) of kaartblad (basisbestanden voor de los verkrijgbare Subsurface viewer). Het menu is in- en uitvouwbaar door op het driehoekje te klikken. Het menu vraagt u eerst een keuze te maken welk type gegevens u van het betreffende model wilt aanvragen. Vervolgens kunt u, na het klikken op de selectieknop rechthoek, op de kaart uw interessegebied aangeven. Alle bestanden van het door u geselecteerde bestandstype (provincies of waterschappen of kaartbladen) die geraakt worden door uw interessegebied worden in de selectielijst opgenomen.


Selecteer bestandstype voor het aan te vragen model. Klik daarna op ‘rechthoek’ en trek interessegebied. Het geselecteerde gebied licht op.

Knop Toon selectielijst

Door het aanklikken van de knop ‘lijst’ in het menu ‘Selecteer uw gegevens’, verschijnt een tabel met informatie over de geselecteerde objecten. Alle objecten die binnen uw gekozen selectiegebied vallen zijn in eerste instantie aangevinkt. Onderdelen die u weg vinkt vervallen uit de aanvraag. De tabel kent de volgende structuur:


Overzicht van regionale bestanden (per waterschap/provincie of kaartblad) die (deels) vallen in het getrokken interessegebied.

Naar volgende stap

Als er minimaal één object geselecteerd is, kunt u via ‘VOLGENDE >>’ verder naar stap 3. U gaat dan over tot het aanvragen van de door u geselecteerde objecten.